Jumlah Penduduk

0 Jiwa

Laki-Laki

0 Jiwa

Perempuan

0 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga

0 KK

Kepadatan Penduduk

0 Jiwa/km2