Jumlah Penduduk

4.609 Jiwa

Laki-Laki

2.273 Jiwa

Perempuan

2.336 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga

1.530 KK

Kepadatan Penduduk

1.072 Jiwa/km2